Bảo tồn và sử dụng có hiệu quả các bài thuốc Thái y viện triều Nguyễn

Lương y tư vấn và khám chữa bệnh miễn phí cho người bệnh tại chùa Liên Hoa


 Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Tấn Tô: Thái y viện triều Nguyễn là cơ quan y tế cấp trung ương được hình thành từ thời Gia Long và hoàn chỉnh dưới thời Minh Mạng. Nhiệm vụ chính của Thái y viện là chăm sóc sức khỏe cho vua, hoàng gia, nội cung. Ngoài ra, còn khám chữa bệnh cho các đại quan tại kinh, những người phụng trực tại các điện miếu, lăng tẩm, binh lính, dân phu ở các công trường của triều đình, tham gia chống dịch bệnh ở các địa phương, mở trường dạy thuốc, tư vấn cho Thượng thiện sở khi chế biến thức ăn của vua, hoàng gia…

 

Nếu được kế thừa, phát huy các bài thuốc, Thái y viện sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động y dược cổ truyền, làm đa dạng và đặc sắc văn hóa địa phương, phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.


Đề xuất