Bảo tồn và phát triển loài thực vật quý Vù Hương tại Vườn quốc gia Bến En

Giống cây Vù Hương (ảnh do Ban quản lý Vườn Quốc gia Bến En cung cấp). Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN phát
 
 Quả cây Vù Hương (ảnh do Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En cung cấp). Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN
 
Cây Vù Hương lúc mới trồng (ảnh do Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En cung cấp). Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN phát
 
Cây Vù Hương lúc mới trồng (ảnh do Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En cung cấp). Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN phát
 
Nhân viên bảo vệ rừng kiểm tra sự sinh trưởng của cây Vù Hương (ảnh do Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En cung cấp). Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN phát

Nguyễn Nam (TTXVN)


Đề xuất