Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Chăm trên thổ cẩm Mỹ Nghiệp

Cả làng hiện có hơn 500 thợ dệt lành nghề. Nét độc đáo của nghề thổ là người Chăm vẫn còn giữ nguyên kỹ thuật dệt thủ công truyền thống trong việc tạo hoa văn trực tiếp ngay trên khung dệt.
 
Một số sản phẩm thổ cẩm truyền thống Chăm. 

Những sản phẩm được làm ra, ngoài giá trị về mặt kinh tế, thẩm mỹ, những hoa văn được trình bày trên vải còn hàm chứa nhiều ý nghĩa, triết lý sâu sắc gắn liền với tín ngưỡng bản địa, tập tục dân gian Chăm. Sản phẩm thổ cẩm Chăm không những cung cấp cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu đến các thị trường Nhật Bản, Đức, Pháp…

Hoa văn thổ cẩm truyền thống Chăm. 

Nghệ nhân Chăm với khung dệt thổ cẩm thủ công truyền thống.

Nghệ nhân Chăm với khung dệt thổ cẩm thủ công truyền thống. 

Du khách tham quan, mua sắm sản phẩm thổ cẩm truyền thống Chăm. 


 


 

Đề xuất