Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Tham dự liên hoan Cồng Chiêng có gần 500 nghệ nhân nhí đến từ 16 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Ảnh: baogialai.com.vn

Liên hoan được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI. Liên hoan cũng là một hoạt động thiết thực bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Tham dự Liên hoan có hơn 500 nghệ nhân thuộc 16 đoàn đến từ các huyện, thị xã trong tỉnh. Mỗi đội dự thi ba tiết mục: Múa cồng chiêng, hát dân ca và biểu diễn nhạc cụ dân tộc. 

Liên hoan được tổ chức nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn – Hội các cấp trong việc tham gia bảo tồn, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc; góp phần bảo tồn “không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên” – di sản văn hóa phi vật thể, kiệt tác truyền khẩu của nhân loại đã được UNESCO công nhận. Liên hoan cũng nhằm động viên, khích lệ và nhân rộng những mô hình, câu lạc bộ, đội, nhóm biểu diễn cồng chiêng thanh thiếu niên.
Dư Toán 
 

Đề xuất