Bảo tồn rừng sinh thái tại Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn

 Hệ thống rừng vùng ven của Khu Di sản Mỹ Sơn. Ảnh:dangcongsan.vn

Đề án này không chỉ có sự tham gia của các nhà khoa học trong nước và quốc tế mà còn có sự tham gia của cộng đồng sống xung quanh di sản, với các nội dung gồm: Đánh giá điều kiện tự nhiên, hiện trạng rừng, các hệ sinh thái tự nhiên, các giá trị về đa dạng sinh học; đánh giá có hệ thống các giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan, khoa học, thực nghiệm, giáo dục môi trường, cung ứng dịch vụ môi trường rừng; xác định phạm vi ranh giới, diện tích khu rừng bảo vệ cảnh quan và vùng đệm. Thông qua đó xác lập khu bảo vệ cảnh quan, làm cơ sở cho việc xây dựng các dự án quy hoạch nhằm gìn giữ, bảo vệ rừng, đất rừng, tạo cảnh quan môi trường rừng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử tại di sản Mỹ Sơn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện sinh kế và nâng mức thu nhập của cộng đồng trong vùng một cách bền vững.

Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn có tổng diện tích 1.158 ha rừng, thuộc các xã Duy Phú, Duy Hòa, Duy Sơn, huyện Duy Xuyên và xã Quế Trung, huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam); trong đó có 32 ha rừng nằm trong vùng lõi là nơi bảo tồn các công trình kiến trúc Chămpa cổ xưa.

Trước khi thực hiện Đề án xác lập khu bảo vệ cảnh quan, Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn phối hợp với Viện Sinh thái và Bảo vệ công trình (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức tâp huấn cho cộng đồng vùng di sản về sự đa dạng của hệ sinh thái động thực vật tự nhiên tại Mỹ Sơn, tác hại của việc khai thác lâm sản và săn bắt bẫy thú nhằm nâng cao ý thức  của người dân về bảo tồn, khai thác bền vững các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của Di sản văn hóa thế giới này.
Đoàn Hữu Trung
 
 

Đề xuất