Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025

Để bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La vừa ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND nhằm huy động sức mạnh của toàn xã hội phát triển văn hóa dân tộc, góp phần để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Bên cạnh đó, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; khích lệ sáng tạo các giá trị văn hóa mới; góp phần giảm dần sự chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, các dân tộc, gắn kết giữa phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc; đồng thời tăng cường đầu tư của Nhà nước, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, huy động mọi nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số ở Sơn La.

Bao ton, phat trien van hoa cac dan toc thieu so tinh Son La giai doan 2021 - 2025 hinh anh 1Màn trình diễn văn nghệ múa chuông của đồng bào dân tộc Dao tiền tại bản Suối Lìn, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La).

Theo kế hoạch, bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng, tư liệu hóa, giới thiệu một số nghi lễ tiêu biểu, một số nghề thủ công truyền thống đặc sắc, một số loại hình nghệ thuật truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La; tổ chức truyền dạy một số loại hình nghệ thuật của các dân tộc… Đáng chú ý, tỉnh Sơn La sẽ bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số như: Nghi lễ xíp xí của người Thái trắng; nghệ thuật chế tác và trình diễn Khèn bè của dân tộc Thái; nghi lễ cúng bản của dân tộc Khơ Mú; nghi lễ cúng dòng họ của người Thái trắng; nghi lễ cầu sức khỏe của dân tộc Xinh Mun; nghi lễ trưởng thành của dân tộc La Ha; nghi lễ cầu mùa dòng họ của người Dao tiền…

UBND tỉnh Sơn La giao các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tuyên truyền về công tác bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tại địa phương; tích hợp, cụ thể hóa các chính sách, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và tỉnh Sơn La về công tác dân tộc, bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, gắn với phát triển du lịch tại địa phương.

Văn hóa các dân tộc thiểu số là tài sản quý báu góp phần làm nên sự phong phú, đa dạng mà thống nhất của văn hóa Việt Nam. Văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La là bộ phận cấu thành của văn hóa vùng Tây Bắc thuộc cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La góp phần làm cho nền văn hóa Việt Nam phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nguyễn Cường

Tin liên quan

Lễ cầu mùa của người Khơ Mú

Người Khơ Mú là một trong 19 cộng đồng dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện còn bảo lưu, trao truyền được nhiều phong tục, tập quán rất đặc sắc, trong đó đáng kể nhất là lễ hội cầu mùa - một nghi lễ nông nghiệp quan trọng trong đời sống của người Khơ Mú.


Dân tộc Khơ Mú

Khơ Mú là một trong những cư dân đã cư trú lâu đời nhất ở miền Tây Bắc Việt Nam. Bộ phận Khơ Mú cư trú tại miền núi các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An do chuyển cư từ Lào sang.


Nghi lễ cấp sắc của người Dao Tiền

Đồng bào dân tộc Dao coi lễ Cấp sắc là một nghi lễ thiêng liêng, quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi một con người. Theo phong tục tập quán của người Dao Tiền ở Cao Bằng, người đàn ông phải làm lễ cấp sắc để khẳng định sự trưởng thành và vị thế của mình.


Người La Ha

Người La Ha có mặt sớm ở miền Tây Bắc nước ta. Theo những tài liệu chữ Thái cổ thì vào thế kỷ XI, XII khi người Thái Ðen thiên di tới vùng đất này, họ đã gặp tổ tiên của người La Ha hiện nay.Đề xuất