Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kì hội nhập và phát triển

Toàn cảnh Hội nghị

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái (bên trái) và bà Nguyễn Thị Hải Nhung (bên phải) - Vụ trưởng Vụ Văn hóa Dân tộc chủ trì hội nghị 

Tham dự Hội nghị - Hội thảo có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái; đại diện ban, ngành Bộ VHTTDL; các phóng viên báo chí, cơ quan thông tấn cùng 120 đại biểu là các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín các dân tộc khu vực phía Bắc (Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai; Lai Châu, Sơn La, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Điện Biên, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh).

GS.TS Hoàng Nam phát biểu tại Hội nghị

Ông Bàn Văn Đức (dân tộc Dao) đến từ Sơn La phát biểu tại Hội nghị


Hội nghị - Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vị trí, vai trò, trách nhiệm của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, chủ thể văn hóa trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn với việc tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại trong việc thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bà Quàng Thị Thời (dân tộc Thái) đến từ Điện Biên phát biểu tại Hội nghị
 
Ông Lò Văn Biến (dân tộc Thái) đến từ Yên Bái phát biểu tại Hội nghị
 
Tham dự buổi gặp mặt có hơn 120 đại biểu các già làng, trưởng thôn, bản, nghệ nhân, người có uy tín các dân tộc khu vực phía Bắc 

Đồng thời, tạo điều kiện cho các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín của các dân tộc được giao lưu, trao đổi và học tập kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp mang tính cấp bách, thiết thực, phù hợp với dân tộc mình nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc ngày càng hiệu quả trong thời kỳ hội nhập và phát triển.
Anh Đào


Đề xuất