Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam


 

Bảo tàng hiện lưu giữ hàng chục nghìn hiện vật, tư liệu quý được phân loại theo nhiều tiêu chí như: dân tộc, công cụ, y phục, trang sức...
 

Nằm trên diện tích gần 3ha, Bảo tàng có 3 khu trưng bày chính, gồm: khu trưng bày thường xuyên trong tòa nhà Trống Đồng; khu trưng bày ngoài trời giới thiệu những phong cách kiến trúc đặc trưng nhất của các dân tộc như: Nhà rông của các dân tộc Tây Nguyên, nhà dài của người Êđê, nhà sàn của người Tày, nhà treat lợp ván pơmu của người Mông, nhà ngói của người Việt, nhà trệt của người Chăm, nhà mồ của người Jarai…; và khu trưng bày văn hóa Đông Nam Á. 
 

Không chỉ trưng bày hiện vật, tư liệu, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam còn là trung tâm nghiên cứu với những chuyên gia về các dân tộc, các lĩnh vực chuyên ngành. Bảo tàng đã và đang là điểm đến của nhiều du khách, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Đề xuất