Bão số 4 (Podul) di chuyển theo hướng Tây và sẽ mạnh thêm

Bản đồ vị trí và đường đi của bão. Nguồn: nchmf.gov.vn

Dự báo đến 7 giờ ngày 29/8, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30 km và có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; Phía Đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông.

Đến 7 giờ ngày 30/8, bão số 4 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km và vẫn có khả năng mạnh thêm. Vị trí tâm bão ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, ngay phía Nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Đến 7 giờ ngày 31/8, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 104,7 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Nam - Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3.
Diệu Thúy
 

Đề xuất