Ban Tuyên giáo Trung ương khai trương Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo và ra mắt hình thức mới 3 bản tin

Sáng 29/9, các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo đã cùng nhấn nút khai trương Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo, đồng thời ra mắt hình thức mới của 3 bản tin: Thông tin sinh hoạt chi bộ, Thông tin Báo cáo viên, Thông tin công tác tuyên giáo.

Ban Tuyen giao Trung uong khai truong Ung dung Thong tin Tuyen giao va ra mat hinh thuc moi 3 ban tin hinh anh 1Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Lễ khai trương được tổ chức bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Hà Nội kết nối tới 1.782 điểm cầu trên cả nước.

Định hướng thông tin kịp thời

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai trương, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, đất nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, nhất là đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng phải nhanh chóng, tích cực nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong tình hình mới.

Ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Trung tâm) trong việc ngày càng có những đóng góp tích cực, hiệu quả vào công tác thông tin tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; góp phần thực hiện tốt Chỉ thị 17 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa vui mừng về sự kiện khai trương Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo và ra mắt hình thức mới 3 bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương (App Tuyên giáo). Đồng chí khẳng định, đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo nói riêng và của Ban Tuyên giáo Trung ương nói chung trong công tác tuyên truyền miệng. Cùng với việc thường xuyên, liên tục nâng cao chất lượng biên soạn, biên tập nội dung, lựa chọn, thay đổi hình thức trình bày, đem lại sự hấp dẫn đối với độc giả và tạo sức sống mới cho các bản tin. Bên cạnh đó, App Thông tin Tuyên giáo đi vào hoạt động sẽ là một kênh cung cấp thông tin rất hữu ích giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng dễ dàng tiếp cận thông tin ở mọi lúc, mọi nơi. Từ đó, lan tỏa thông tin tích cực tới đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần quan trọng trong việc giữ gìn, nâng cao nhận thức trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Ban Tuyen giao Trung uong khai truong Ung dung Thong tin Tuyen giao va ra mat hinh thuc moi 3 ban tin hinh anh 2Đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam dự lễ khai trương. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo cần tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trên cơ sở chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Tuyên giáo Trung ương, căn cứ các chỉ đạo của Đảng về công tác tuyên truyền miệng, tham mưu cho lãnh đạo Ban tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc cung cấp thông tin và định hướng thông tin kịp thời cho cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp, nhất là trước những vấn đề, sự kiện quan trọng, nhạy cảm mà dư luận xã hội quan tâm; góp phần thực hiện tốt vai trò “đi trước, mở đường” của ngành Tuyên giáo.

Trung tâm bám sát tôn chỉ, mục đích, định hướng tuyên truyền, phát huy vai trò là cơ quan tham mưu về công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, không ngừng đổi mới nội dung và hình thức cung cấp thông tin, khảo sát, nắm vững nhu cầu, mong muốn của đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở. Trên cơ sở đó, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, có định hướng và các chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu phục vụ hiệu quả cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên phạm vi cả nước.

Ban Tuyen giao Trung uong khai truong Ung dung Thong tin Tuyen giao va ra mat hinh thuc moi 3 ban tin hinh anh 3Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu nhấn nút khai trương ứng dụng thông tin Tuyên giáo. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Đồng thời chú trọng tăng cường hơn nữa các bài viết, bài nghiên cứu, phân tích, đánh giá có tính định hướng cao về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng các vệt tin, bài gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, chương trình xây dựng luật của Quốc hội nhằm nâng cao nhận thức, mở rộng vốn kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đấu tranh tích cực, quyết liệt với mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực cơ hội, thù địch; góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Nhấn mạnh Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo phải thực sự phát huy hiệu quả, vai trò là cầu nối gắn kết đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học... nhằm nắm bắt, trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ ngày càng tốt hơn công tác tuyên truyền miệng. Trên cơ sở đánh giá hiệu quả App Thông tin Tuyên giáo, tiến tới xây dựng Trang Thông tin Tuyên giáo điện tử để mở rộng biên độ, rút ngắn thời gian cung cấp thông tin, phục vụ đông đảo đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở.

Ban Tuyen giao Trung uong khai truong Ung dung Thong tin Tuyen giao va ra mat hinh thuc moi 3 ban tin hinh anh 4Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Nêu rõ hiện nay, tình hình dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Trung tâm cần đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, nhanh chóng, linh hoạt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; quát triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước “chống dịch như chống giặc”, “kiên định thực hiện mục tiêu phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân”. Nâng cao trách nhiệm, chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc nhắc nhở, vận động người dân vừa tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch vừa lao động, sản xuất, kinh doanh; khơi dậy, củng cố tinh thần tương thân, tương ái trong đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; chủ động, tăng cường đấu tranh, phản bác kịp thời với những thông tin giả, tin xấu độc ảnh hưởng tiêu cực đến công cuộc phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới của Việt Nam.

Ban Tuyen giao Trung uong khai truong Ung dung Thong tin Tuyen giao va ra mat hinh thuc moi 3 ban tin hinh anh 5Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu tại lễ khai trương ứng dụng thông tin Tuyên giáo. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Cung cấp thông tin chính xác, nhanh, nhạy từ nguồn tin của Thông tấn xã Việt Nam

Tại Lễ khai trương, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo Đỗ Phương Thảo, cho biết, bất cứ một cá nhân nào cài đặt App Thông tin Tuyên giáo trên điện thoại thông minh cũng có thể tiếp cận được lượng thông tin thời sự (bao gồm thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, thông tin thế giới và tin tổng hợp) nhanh chóng, đảm bảo độ chính xác cao nhất, được khai thác từ nguồn tin của Thông tấn xã Việt Nam.

Riêng với các đồng chí báo cáo viên, trước mắt là 5.000 báo cáo viên cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, ngoài việc có thể yên tâm sử dụng, trích dẫn thông tin, số liệu từ nguồn tin thời sự đăng tải hàng ngày trên App, còn được phân quyền để tiếp cận, tải, sử dụng các nội dung được cung cấp ở các chuyên mục bao gồm: Thông tin báo cáo viên, sinh hoạt chi bộ, công tác tuyên giáo, thông tin chuyên đề, nghiệp vụ tuyên truyền miệng dưới các dạng file tài liệu, hình ảnh hay video. Đây là nguồn tài liệu phục vụ ngày càng tốt hơn cho công tác tuyên truyện miệng hàng ngày, hàng giờ của các đồng chí. Bên cạnh đó, với chuyên mục Hoạt động báo cáo viên, App sẽ là nơi gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của đội ngũ báo cáo viên một cách hết sức đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả.

Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo khẳng định, với sự phối hợp chặt chẽ của Thông tấn xã Việt Nam, trực tiếp là Trung tâm kỹ thuật Thông tấn, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, chuyên viên Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo được vận hành một cách thường xuyên, liên tục sẽ góp phần bảo đảm việc cung cấp thông tin chính xác, nhanh, nhạy, kịp thời đến lãnh đạo ban tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp. Đồng chí cũng mong muốn sẽ thường xuyên nhận được sự quan tâm, góp ý của đông đảo độc giả để 3 bản tin và Ứng dụng Thông tin Tuyên giáo ngày càng hoàn thiện, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền nói chung và tuyên truyền miệng nói riêng trong thời gian tới.

Ban Tuyen giao Trung uong khai truong Ung dung Thong tin Tuyen giao va ra mat hinh thuc moi 3 ban tin hinh anh 6Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu dự lễ khai trương. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Từ nhiều năm qua, 3 bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương do Trung tâm thực hiện đã thực sự trở thành nguồn thông tin, tài liệu quan trọng, hữu ích đối với đông đảo báo cáo viên, tuyên truyền viên, các chi bộ và đảng viên trên cả nước. Bài viết của các đồng chí lãnh đạo, các chuyên gia, nhà khoa học tại 4 chuyên mục của Bản tin Thông tin báo cáo viên; phần biên tập của Trung tâm và các cộng tác viên ở 3 chuyên mục của Bản tin Thông tin sinh hoạt chi bộ, 3 chuyên mục Bản tin Thông tin Công tác tuyên giáo đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên trách làm công tác tuyên truyền miệng trên phạm vi cả nước. Ba bản tin hướng tới phục vụ 424 báo cáo viên cấp Trung ương, 4.514 báo cáo viên cấp tỉnh, 83.416 báo cáo viên cấp huyện và 514.794 tuyên truyền viên cấp cơ sở (chưa kể Bản tin sinh hoạt chi bộ được sự quan tâm của đông đảo đảng viên trên phạm vi cả nước). Với lượng độc giả đông đảo là các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực, trình độ và yêu cầu, đòi hỏi khắt khe về nội dung thông tin, các bản tin của Ban Tuyên giáo Trung ương thực sự có vị trí không nhỏ trên mặt trận tuyên truyền của Đảng.

Quỳnh Hoa

Tin liên quan

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Phát huy vai trò chủ lực của tuyên giáo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

"Trong công tác tuyên truyền cần sử dụng tất cả các môi trường, loại hình thông tin, tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực; tiến hành trước, trong và sau Đại hội, mở đầu bằng dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, tạo thành những lớp sóng liên tục, nối tiếp nhau và thành cao trào vào dịp Đại hội XIII của Đảng". Đây là yêu cầu của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 tổ chức ngày 23/12 tại Hà Nội.Đề xuất