Ban Chỉ đạo Tây Nguyên thăm, chúc Tết một số cơ quan báo chí

Ông Trần Việt Hùng đã đánh giá cao Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam trọng điểm tại Đắk Lắk tuy còn gặp nhiều khó khăn về phương tiện, trang thiết bị, lực lượng phóng viên nhưng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Ông Trần Việt Hùng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chúc mừng Cơ quan TTXVN tại Đắk Lắk. Ảnh: Phạm Cường - TTXVN

Đặc biệt, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam trọng điểm tại Đắk Lắk luôn đi đầu và thực hiện khá tốt nội dung Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa Thông tấn xã Việt Nam với 3 Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn. 

Ông Trần Việt Hùng mong muốn Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam trọng điểm tại Đắk Lắk cũng như các cơ quan báo chí Trung ương đóng trên địa bàn Tây Nguyên phát huy những thành tích đã đạt được, cùng với các cơ quan, ban, ngành, các địa phương tăng cường xây dựng, củng cố vững chắc khối đoàn kết toàn dân tộc, tập trung tuyên truyền phấn đấu đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn./. 


Đề xuất