Ban Chỉ đạo Tây Nguyên thăm, chúc Tết các cơ quan báo chí trên địa bàn Tây Nguyên

Thăm và chúc Tết tại Cơ quan thường trú TTXVN trọng điểm tại Đắk Lắk, đồng chí Trần Việt Hùng đã đánh giá cao việc triển khai thực hiện Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa TTXVN với 3 Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương cũng cho rằng việc triển khai thực hiện Thỏa thuận phối hợp thông tin tuyên truyền giữa TTXVN với 3 Ban Chỉ đạo: Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ là có hiệu quả nhất. Riêng đối với Cơ quan thường trú TTXVN trọng điểm tại Đắk Lắk, mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn về trang thiết bị, phương tiện đi lại nhưng đồng chí Trần Việt Hùng đã đánh giá cao những kết quả mà Cơ quan thường trú đạt được trên các lĩnh vực công tác chuyên môn nghiệp vụ báo chí (thông tin nguồn, truyền hình, ảnh), đáp ứng yêu cầu tuyên truyền về Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk nói riêng, góp phần thực thực hiện tốt, có hiệu quả công tác liên kết, phối hợp tuyên truyền giữa TTXVN với 3 Ban Chỉ đạo…

Xuân về Tết đến, đồng chí Trần Việt Hùng đã chúc cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương đứng chân trên địa bàn Tây Nguyên phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phản ánh sâu sắc, kịp thời những thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội, làm tốt công tác an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn. /. 


Đề xuất