Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ thăm, tặng quà sư sãi, gia đình chính sách Khmer

Đoàn đã đến thăm, tặng quà Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trường Bổ túc Văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ và chúc sức khoẻ các vị hoà thượng, thượng tọa, sư sãi ở chùa Khleang, Som Roong, chùa Chrôi Tưm Chắs (thành phố Sóc Trăng), chùa Prêk On Đơk, chùa Om Pu Year xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên và gia đình chính sách, cán bộ hưu trí tiêu biểu Khmer trong tỉnh. 

Tặng quà đến Hòa thượng Tăng Nô, Trụ trì chùa Khleang, Phó Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Tại các nơi đến, đoàn ân cần thăm hỏi, chúc sức khoẻ các vị hòa thượng, thượng tọa, tăng sinh, cán bộ, gia đình chính sách đón Lễ Sene Dolta vui vẻ, hạnh phúc. Đồng thời, Đoàn biểu dương tinh thần đoàn kết của các vị sư sãi và đồng bào Khmer đã chung tay cùng chính quyền thực hiện tốt những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cảnh giác trước mọi âm mưu phá hoại của các thế lực nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh. 

Hòa thượng Dương Nhơn, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, Trụ trì chùa Prêk On Đớk (xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên) và Hòa thượng Tăng Nô, Trụ trì chùa Khleang, Phó Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh đã thông báo về những đổi thay trong đời sống đồng bào Khmer. Nhờ sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, đến nay cơ sở hạ tầng trong vùng đồng bào dân tộc Khmer được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện cho bà con lao động sản xuất, cuộc sống ngày một ấm no. Hộ Khmer nghèo đã có nhà ở, có đất sản xuất, trẻ em được học hành mở mang kiến thức; đặc biệt những nơi sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa của đồng bào Khmer luôn được các cấp, các ngành tỉnh quan tâm xây dựng, sửa chữa, góp phần tạo nên diện mạo mới cho quê hương Sóc Trăng ngày càng đổi mới và phát triển./.


Đề xuất