Ban chỉ đạo Tây Bắc thăm, tặng quà tại Lạng Sơn

Đồng chí Lê Văn Lân, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc tặng quà cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Thái Thuần- TTXVN

Đồng chí Lê Văn Lân, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bắc Xa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Thái Thuần- TTXVN

Đồng chí Lê Văn Lân, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc  thăm, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.. Ảnh: Thái Thuần- TTXVN

 


Đề xuất