Bắc Quang đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

Theo  đó,  năm  2016, toàn  huyện  trồng  mới 250 ha cam, nâng tổng diện tích cam lên 3.357 ha; phát triển đàn trâu, bò  đạt  22.360 con,  đàn lợn đạt 103.000 con. 
 
Bắc Quang là huyện vùng thấp có diện tích lúa lớn nhất ở tỉnh Hà Giang

Để đạt mục tiêu này, Bắc  Quang  đẩy  mạnh tuyên  truyền,  khuyến cáo các hộ trồng cam sử dụng  giống  sạch  bệnh; áp  dụng  các biện pháp kỹ  thuật  tiên  tiến  để nâng  cao  chất  lượng cam; mở rộng diện tích sản xuất cam theo tiêu chuẩn  VietGAP.  Đồng thời,  chỉ  đạo các  đơn vị  liên  quan  phối  hợp, khảo  sát  thị  trường nhằm  tìm  kiếm  hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân; xây dựng mối  liên kết  giữa  sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản  phẩm  chăn  nuôi trong và ngoài tỉnh…

Thu hoạch ngô ở xã Đức Xuân

Trồng cây lạc (đậu phộng) đang mở ra hướng sản xuất nông nghiệp, giúp đồng bào ở xã Đồng Yên giảm áp lực về nhu cầu nước tưới, tăng thu nhập trên cùng một diện tích.

 

Bắc Quang đã và đang thực hiện dồn điền đổi thửa, hình thành lên các vùng sản xuất lúa tập trung.

Bắc Quang phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ chăn nuôi.

 

Nhiều hộ đồng bào ở xã Vĩnh Hảo đã có sự liên kết, thành lập các tổ sản xuất cam sành theo tiêu chuẩn VietGap

Xã Hùng An đã cải tạo hàng chục hecta vườn, đồi tạp để chuyển sang trồng chè.


 

 

Đề xuất