Bạc Liêu xây dựng cánh đồng mẫu lớn, liên kết bao tiêu lúa gạo

Người dân Bạc Liêu thu hoạch lúa. Ảnh: Huỳnh Sử- TTXVN

Theo đó, năm 2019, Bạc Liêu xây dựng thêm 5 cánh đồng mẫu lớn và sản xuất theo chuỗi 25.000ha; năm 2020 xây dựng thêm 6 cánh đồng mẫu lớn và sản xuất theo chuỗi 31.000ha, trong đó 10.000 sản xuất lúa theo VietGAP và dần tới lúa hữu cơ vào năm 2025.

Để thực hiện mục tiêu trên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu Lương Ngọc Lân cho biết sẽ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng (trạm bơm điện, giao thông, hệ thống thủy lợi, hệ thống sấy, chế biến và bảo quản…) hoàn chỉnh phục vụ sản xuất theo chuỗi và xây dựng cánh đồng mẫu lớn quy mô lớn.

Tỉnh xây dựng hệ thống Hợp tác xã, Tổ hợp tác đủ lớn, đủ năng lực để hướng dẫn nông dân tổ chức lại sản xuất, đại diện cho nông dân liên kết với doanh nghiệp đầu tư; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, cơ giới hóa toàn diện trong các khâu sản xuất (thu hoạch, bảo quản, nâng cao chất lượng nông sản, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và giảm chi phí giá thành sản xuất…); quy hoạch vùng nguyên liệu, xây dựng những mô hình điểm hoàn chỉnh.

Tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp lớn có uy tín, có đủ nguồn vốn đầu tư vật chất cho nông dân sản xuất, mở rộng diện tích bao tiêu và tiến dần đến sản xuất lúa theo VietGAP để làm cơ sở cho sản xuất lúa hữu cơ 10.000ha vào năm 2025; quản lý chặt chẽ tình hình cung ứng vật tư, đảm bảo chất lượng, bảo vệ quyền lợi người sử dụng yên tâm đầu tư sản xuất.

Sở cũng kiến nghị UBND tỉnh bố trí nguồn vốn xây dựng mô hình điểm sản xuất lúa VietGAP, sản xuất lúa hữu cơ để làm cơ sở nhân rộng; giao chỉ tiêu cụ thể về xây dựng cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất, bao tiêu lúa gạo cho các huyện, thị xã, thành phố; đặt hàng với các Viện, trường phục tráng, nâng cao chất lượng lúa giống đặc sản địa phương, chọn tạo các giống lúa thơm, chất lượng cao thích ứng với các điều kiện sản xuất của tỉnh và biến đổi khí hậu, phục vụ sản xuất theo chuỗi…

Ông Lương Ngọc Lân cho biết, trong quá trình xây dựng cánh đồng mẫu lớn, liên kết bao tiêu lúa gạo các kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất được đầu tư và từng bước hoàn chỉnh; nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; mô hình điểm liên kết  sản xuất bao tiêu sản phẩm hoạt động hiệu quả, từng bước có tác dụng tạo lòng tin cho người nông dân yên tâm tham gia thực hiện liên kết…

Năm 2018, Bạc Liêu xây dựng được 21 cánh đồng mẫu lớn, diện tích canh tác gần 11.400ha, diện tích gieo trồng gần 34.200ha; tổng diện tích liên kết sản xuất, bao tiêu lúa gạo đạt gần 45.000ha diện tích gieo trồng, sản lượng đạt trên 263.000 tấn. Các giống lúa được bao tiêu chủ lực là giống chất lượng cao, thơm: Nàng hoa 9, Đài thơm 8, OM5451, RVT, Lộc trời 1, OM4900, Một bụi đỏ, DS 1…

Tuy nhiên, thực tế xây dựng cánh đồng mẫu lớn, liên kết bao tiêu lúa gạo còn gặp nhiều khó khăn như: Việc thông tin tuyên truyền, vận động nông dân tham gia sản xuất theo chuỗi còn hạn chế, còn nhiều địa phương vào cuộc chưa quyết liệt; tổ chức Hợp tác xã, Tổ hợp tác phần lớn không đủ năng lực đại diện cho nông dân ký kết hợp đồng tham gia liên kết, sản xuất theo chuỗi; Bạc Liêu xa trung tâm tiêu thụ nông sản nên chi phí giá thành, vận chuyển hàng hóa tăng cao; việc thực hiện hợp đồng mức độ ràng buộc chưa cao, phá vỡ hợp đồng chưa được xử lý…
Nhật Bình


Đề xuất