Bạc Liêu tập trung giảm nghèo bền vững


Một góc trang trại nuôi vịt an toàn ở Phong Thạch động

Nhiều hộ nông dân ở xã Vịnh HƯng huyện Vĩnh Lợi được mùa nhờ tham gia mô hình cánh đồng mẫu lớn

Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo ở Bạc Liêu giảm hàng năm. Riêng năm 2013, toàn tỉnh đã giảm được gần 5.000 hộ nghèo, 4.000 hộ cận nghèo và giải quyết việc làm cho trên 17.250 lao động.

Mô hình nuôi cá sấu thương phẩm

Nhờ nuôi heo, không ít hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Từ đầu năm đến nay, Bạc Liêu đã vận động đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” được trên 14,4 tỷ đồng, góp phần giúp đỡ các hộ nghèo chuyển đổi ngành nghề, có đất sản xuất, nhà ở và mua bảo hiểm y tế... Việc vận động này được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững của tỉnh Bạc Liêu.

Nông dân xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long thu hoạch dưa hấu

 


Đề xuất