Bạc Liêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung trao
Huy hiệu đảng cho các đảng viên lão thành. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu nhấn mạnh: Đảng bộ Bạc Liêu đã chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bản lĩnh chính trị, chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ngày càng được nâng lên; kỷ cương, kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm với công việc được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến, tiến bộ, góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các ngành, các cấp trong tỉnh.

Sau hơn 20 năm, tỉnh Bạc Liêu được tái lập (1997), Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp, tập trung mọi nguồn lực thực hiện nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân trong tỉnh, qua đó tạo được sự chuyển biến, tiến bộ rất đáng mừng trên nhiều lĩnh vực. Kinh tế không ngừng tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời; an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện với quyết tâm cao, cách làm bài bản, có chiều sâu và đạt kết quả vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Từ khi tái lập tỉnh đến nay, GRDP theo giá hiện hành của tỉnh tăng 23,5 lần, GRDP bình quân đầu người/năm tăng 19 lần, thu ngân sách tăng 24 lần, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 58 lần, kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 12 lần, sản lượng lúa tăng 2,2 lần, sản lượng thủy sản tăng 7,3 lần, tỷ lệ hộ nghèo giảm 21 lần (từ gần 30% xuống còn 1,38%)…

Ông Nguyễn Quang Dương cho biết: Tỉnh ủy Bạc Liêu đã xác định năm 2020 tiếp tục thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả”, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo 5 trụ cột. Các ngành, các cấp tiếp tục triển khai toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội bảo đảm hài hòa với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường các biện pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh đào tạo nghề, tạo cơ hội việc làm cho người lao động; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người dân tộc và các đối tượng bảo trợ xã hội; hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xây dựng và sửa chữa nhà ở cho người có công, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh trong năm 2020. Các ngành, các cấp tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy, củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ...

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt thế hệ trẻ trong tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu Ngô Vũ Thăng nghiêm túc tiếp thu những dặn dò, chỉ bảo của các thế hệ đảng viên đi trước và xem đây là bài học quý đối với tuổi trẻ. Tuổi trẻ Bạc Liêu hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của thế hệ cha anh đi trước; tuyệt đối trung thành với Đảng và không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức. Mỗi đoàn viên, thanh niên luôn ý thức học tập, nâng cao trình độ, xây dựng tinh thần cầu tiến, làm chủ khoa học – công nghệ, bản lĩnh, tự tin, sáng tạo; phát triển phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp; nâng cao ý thức công dân, sống nhân ái, nghĩa tình, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội…

Dịp này, 46 đảng viên cao niên được trao Huy hiệu từ 50 – 70 tuổi Đảng; 6 Đảng bộ, Chi bộ tiêu biểu xuất sắc 5 năm liền được tuyên dương.
Nhật Bình
 

Đề xuất