Bạc Liêu: Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở các vùng kinh tế đặc thù

Về lâu dài, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, đặc biệt là thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, gắn với việc làm cụ thể. Trước mắt, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế đối cán bộ, bộ môn thừa giáo viên, không đảm bảo về chuyên môn, sức khỏe. Cùng với đó, ngành sẽ tổ chức thi tuyển, ký hợp đồng, đưa vào biên chế nhằm bổ sung đủ cho lượng giáo viên còn thiếu, nhất là giáo viên ở địa phương vùng kinh tế đặc thù hoặc giáo viên các bộ môn năng khiếu, thể chất…

Theo ông Võ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu, ngoài bổ sung đảm bảo đủ số lượng, ngành tiếp tục tập trung chấn chỉnh việc chấp hành và thực thi nhiệm vụ của đội ngũ công chức, viên chức. Bên cạnh đó, ngành thường xuyên triển khai các hoạt động bồi dưỡng quan điểm lập trường, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường thực hiện nề nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Ngành tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng tự học và tự rèn luyện; ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng…

Tuy nhiên, vấn đề khó hiện nay, phần lớn các bậc học đều có số học sinh tăng mỗi năm, trong khi đó hệ thống trường lớp, giáo viên, công nhân viên, nhất là biên chế cho sự nghiệp giáo dục không tăng. Vì vậy, dù trong thực tế, giáo viên trực tiếp giảng dạy còn thiếu rất nhiều, nhưng ngành lại khó tuyển vào biên chế do chính sách, cơ chế quy định số biên chế có hạn. Việc ký hợp đồng với giáo viên giảng dạy hiện cũng gặp không ít khó khăn vì nhiều người lao động chưa yên tâm làm việc, không tâm huyết với ngành. Bên cạnh đó việc áp dụng các chế độ chính sách cho cán bộ làm việc diện hợp đồng cũng chưa thể "giữ chân" được người lao động.
Huỳnh Sử 
 

Đề xuất