Bắc Kạn: Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2019

Theo báo cáo của Tỉnh ủy, 9 tháng qua, chính quyền các cấp đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung nên trong chương trình công tác và Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019. Các văn bản mới của Trung ương được quán triệt, triển khai kịp thời. Việc sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể được thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được kết quả khá toàn diện.

Trong 9 tháng qua, dự ước tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 của Bắc Kạn là 175.000 tấn, đạt 100% kế hoạch. Đến nay toàn tỉnh đã có 29/114 xã công bố hết dịch tả lợn châu Phi; công tác trồng rừng đạt 6.587ha, vượt 15% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 911 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch và tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2018; tổng thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 9 ước đạt 483 tỷ đồng, bằng 68,9% dự toán của tỉnh, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2018; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Hội nghị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm: Rà soát tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, đồng thời có giải pháp phù hợp để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2019; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công, kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và dự toán 3 năm 2020 - 2022; tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách năm 2019, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch; triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết, Đề án về đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và cải thiện thứ bậc chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã được các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân quan tâm đồng tình ủng hộ. Một số chỉ số thành phần được cải thiện như chỉ số tiếp cận đất đai, chỉ số minh bạch; chi phí doanh nghiệp phải chi trả không chính thức, tình trạng “phiền hà, nhũng nhiễu” giảm; các thông tin được công khai, minh bạch ở mức khá cao….

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đã được nâng lên, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân, có tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc. Trình độ, kiến thức và năng lực thực hiện nhiệm vụ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tác phong làm việc khoa học, dân chủ, trách nhiệm và chuyên nghiệp hơn. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức thể hiện được sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tình trạng nhũng nhiều, gây phiền hà cho nhân dân từng bước được khắc phục.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong thực hiện công tác 9 tháng năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU và Nghị quyết số 10-NQ/TU và đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn nhấn mạnh: Để thực hiện Nghị quyết năm 2019 của Tỉnh ủy đạt kết quả cao, Tỉnh ủy Bắc Kạn cần tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp; chủ động phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; nâng cao chất lượng các sản phẩm đã được công nhận. Tỉnh cũng tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương; tập trung lãnh đạo giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, kéo dài, nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm trước khi tổ chức đại hội đảng các cấp.
Vũ Hoàng Giang
 

Đề xuất