Bắc Kạn phát triển vùng rau hàng hóa

Tuy nhiên, nguồn rau xanh ở đây mới chỉ đáp ứng được hơn 40% nhu cầu của người dân, còn lại vẫn phải nhập từ nơi khác.

Cánh đồng trồng rau nằm ven sông Cầu, thành phố Bắc Kạn.

Người dân xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn chăm sóc ruộng rau xanh của gia đình.

Nhiều hộ dân sống ven thành phố Bắc Kạn đã chuyển đổi diện tích đất trồng lúa, ngô, màu sang trồng rau xanh 
Những vườn rau như thế này góp phần nâng cao đời sống nhân dân.


 

 

Đề xuất