Bắc Kạn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 18% vào năm 2025

Ngày 10/3, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Tại hội nghị, ông Đồng Văn Lưu, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đã trình bày kết quả triển khai công tác giảm nghèo năm 2021, kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.

Giai đoạn 2021-2025, Bắc Kạn phấn đấu mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo. Trong giai đoạn này, tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm bình quân hàng năm từ 2-2,5%, trong đó các huyện nghèo giảm từ 3,5-4%/năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm. Tới năm 2025, tỉnh phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 18%.

Bac Kan phan dau giam ty le ho ngheo con 18% vao nam 2025 hinh anh 1Bắc Kạn phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện, xã nghèo giảm bình quân từ 3,5-4%/năm. Nguồn: baobackan.com.vn

Năm 2025, 100% các huyện nghèo được hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, thương mại. Bên cạnh đó hỗ trợ xây dựng, nhân rộng khoảng trên 15 mô hình, dự án giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, khởi nghiệp nhằm tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu...cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.

Năm 2022, Bắc Kạn phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 2-2,5%/năm theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm bình quân từ 3,5 - 4%/năm trở lên.

Tại hội nghị, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến để hoàn thành tốt công tác giảm nghèo thời gian tới. Các ý kiến đóng góp xoay quanh vấn đề như: Đề nghị tỉnh giao vốn sớm để triển khai công tác giảm nghèo; cần có nghị quyết về mức hỗ trợ phát triển mô hình nông nghiệp. Các địa phương cần rà soát lại danh sách người có công tại địa bàn để triển khai công tác xây dựng nhà ở, hỗ trợ người nghèo…

Kết luận hội nghị, ông Phạm Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh, năm 2021, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo của tỉnh. Bên cạnh lý do khách quan vẫn còn nguyên nhân chủ quan như một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa quan tâm đúng mức tới công tác lãnh đạo, triển khai chương trình. Một bộ phận người dân còn tư tưởng chưa muốn thoát nghèo. Việc thực hiện các mô hình sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, thiếu hiệu quả.

Để thực hiện tốt công tác giảm nghèo, năm 2022, ông Phạm Duy Hưng đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương cần chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành các vấn đề trong công tác giảm nghèo. Các địa phương chủ động đề xuất mô hình sản xuất theo chuôi giá trị, cấp huyện, xã rà soát dự án đầu tư theo thứ tự ưu tiên để Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện khi có nguồn vốn. Cùng với đó là thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, việc làm gắn với đặc thù của từng địa phương, nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp.

Bac Kan phan dau giam ty le ho ngheo con 18% vao nam 2025 hinh anh 2Người dân tại xã nghèo Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn tập trung phát triển kinh tế để giảm nghèo bền vững. Nguồn: backan.gov.vn

Năm 2021, các địa phương duy trì dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo. Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai 31 dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND, chương trình mỗi xã phường một sản phẩm, phát triển sản phẩm lợi thế, tiềm năng, đặc trưng vùng miền, tạo điều kiện cho người nghèo tham gia phát triển sản xuất, góp phần giảm nghèo bền vững.

Toàn tỉnh Bắc Kạn có 11.884 hộ nghèo, 6.762 hộ cận nghèo, 1.829 hộ mới thoát nghèo được vay vốn… Trong năm, tỉnh đã giải quyết việc làm cho 5.500/6.000 lao động đạt 91,6% kế hoạch.

Vũ Hoàng Giang

Tin liên quan

Bạc Liêu: Nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ tín dụng, góp phần giảm nghèo bền vững

Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi nhánh tỉnh Bạc Liêu đã tập trung các nguồn lực tài chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách. Bên cạnh nguồn vốn Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh còn huy động có hiệu quả các nguồn vốn trong xã hội. Điển hình là các tổ tiết kiệm và vay vốn được xem như “cánh tay nối dài” của Ngân hàng Chính sách xã hội. Thông qua hoạt động của tổ, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được hướng dẫn, tạo điều kiện vay vốn kịp thời, cải thiện kinh tế gia đình.


Tiêu chí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025.Đề xuất