Bắc Kạn đẩy mạnh sản xuất gạch không nung

Khách hàng chọn mua sản phẩm gạch không nung. 

Do đó, để đảm bảo nhu cầu vật liệu xây dựng đáp ứng nhu cầu thị trường, các xưởng sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đang mở rộng sản xuất. 

 Sản xuất gạch không nung tại Công ty Cổ phần Toàn Vui, huyện Na Rì.

Gạch không nung có ưu điểm chắc chắn, tận dụng được nguồn nguyên liệu ở địa phương, đặc biệt không cần nung nên tiết kiệm nhiên vật liệu và không gây ô nhiễm môi trường.

Công nhân Công ty Cổ phần Toàn Vui, huyện Na Rì chuẩn bị nguyên liệu sản xuất gạch. 


 

 

Đề xuất