Bắc Giang tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Giang, tỉnh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn trong thời gian tới.

Bac Giang tap trung xay dung xa nong thon moi nang cao, kieu mau hinh anh 1Diện mạo nông thôn mới tại xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ảnh: bacgiang.gov.vn

Bắc Giang phấn đấu đến năm 2025 có 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 160 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 78 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025"; chỉ đạo các xã rà soát, cập nhật theo yêu cầu Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; tập trung thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thôn nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn để hình thành làng quê đáng sống tại các địa phương. Xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi số để hình thành các mô hình làng, xã thông minh; thực hiện xã nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn nâng cao thu nhập cho người dân...

Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển nền nông nghiệp sinh thái, bền vững, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị, chuyển từ sản xuất theo sản lượng sang sản xuất nông nghiệp hiệu quả cao. Thực hiện hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với sản phẩm chủ lực, tiềm năng của tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất; thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp....

Cùng với đó, Bắc Giang tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại để chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Thực hiện ba đột phá về an ninh trật tự nông thôn, thu gom xử lý rác thải và thu dần khoảng cách xây dựng nông thôn mới giữa các địa phương.

Ngoài ra, Bắc Giang ưu tiên nguồn lực cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng tiệm cận yêu cầu đô thị hóa với 2 huyện Việt Yên và Yên Dũng và một số xã của huyện Lục Ngạn phù hợp với định hướng phát triển thị xã Việt Yên và phương án sáp nhập huyện Yên Dũng vào thành phố Bắc Giang, xây dựng thị xã Chũ của huyện Lục Ngạn.

Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ, hiện đại, kết nối với đô thị, nhất là vùng ven thành phố, thị trấn, thị tứ, từng bước tiếp cận về điều kiện hạ tầng, dịch vụ của đô thị. Chú trọng đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, văn hóa, giáo dục y tế; cung cấp nước sạch theo quy chuẩn; nâng cấp, bảo đảm an toàn các công trình hồ đập, đê điều, phòng, chống thiên tai, xây dựng mới các công trình hồ chứa thủy lợi. Khẩn trương, quyết liệt xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn, nhất là rác thải, nước thải. Xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, giàu bản sắc văn hóa truyền thống…

Đến tháng 6/2023, huyện Lục Nam của tỉnh Bắc Giang đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, có 3/25 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện Lục Nam đang phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, dự kiến trình Trung ương thẩm định trong quý IV năm 2023.

Đến tháng 6/2023, tỉnh Bắc Giang đã có thêm 27 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Lũy kế đến nay toàn tỉnh có 148/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 81,3%), dự kiến đến 31/12/2023 có 154/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 84,6%).

Toàn tỉnh có thêm 37 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, lũy kế đến nay có 42 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, dự kiến đến 31/12/2023 có 55 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 30,2%).

Đến tháng 6/2023, tỉnh có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, dự kiến đến 31/12/2023 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 5,5%).

Từ năm 2021 đến nay, Bắc Giang tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn…, nhờ đó góp phần nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững.

Chương trình OCOP của tỉnh phát triển mạnh mẽ, tạo động lực mới trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 205 sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao trở nên (31 sản phẩm đạt 4 sao, chiếm 15,1%; 174 sản phẩm đạt 3 sao, đạt 84,9%). Có 1 sản phẩm (vải thiều Hồng Xuân Lục Ngạn) tiềm năng 5 sao, đã trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, phân hạng và 1 sản phẩm điểm du lịch nông thôn (Du lịch sinh thái, văn hóa Bản Ven).

Các sản phẩm sau khi được xếp hạng đạt chuẩn OCOP của tỉnh phát triển tốt, có chuyển biến rõ rệt về chất lượng, mẫu mã sản phẩm. Có trên 60% chủ thể OCOP có doanh thu tăng bình quân trên 15%/năm. Đã có 117 chủ thể có sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng, trong đó 88,3% là hợp tác xã, doanh nghiệp và 11,7% là hộ gia đình.

Việt Hùng

Tin liên quan

Nghị quyết 19-NQ/TW: Hướng tới hoàn thiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Trong nội dung về xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045” nêu rõ: Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản.Đề xuất