Bắc Giang tập trung hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Tùng Lâm - TTXVN

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Bắc Giang đã chú trọng tổ chức sản xuất, phát huy lợi thế các tài nguyên sẵn có; qua đó, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung. Cùng đó, tập trung phát triển kinh tế nông thôn vững mạnh. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn tỉnh Bắc Giang có nhiều cải thiện.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị, thời gian tới, tỉnh Bắc Giang tiếp tục tập trung hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2020; trong đó, cần xác định rõ nông nghiệp, nông dân, nông thôn là một lợi thế của Việt Nam nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng; qua đó, tập trung cao, dành nhiều nguồn lực để phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay, tỉnh Bắc Giang có một huyện nông thôn mới; hơn 100 xã đạt chuẩn  nông thôn mới, hoàn thành mục tiêu Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII của tỉnh trước 2 năm. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh có sự chuyển biến rõ nét, đến nay đạt khoảng 38 triệu đồng/người/năm, tăng gấp 3 lần so với năm 2010 và gấp 1,7 lần so với năm 2015. Tỉnh Bắc Giang được đánh giá thuộc Top đầu khu vực miền núi phía Bắc trong xây dựng nông thôn mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cùng các đại biểu tham quan một số gian trưng bày sản phẩm chủ lực của địa phương. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Linh, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang còn có một số khó khăn, hạn chế đó là, kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các địa phương còn chênh lệch.

Bình quân tiêu chí tại các xã nghèo, đặc biệt khó khăn thấp hơn nhiều so với bình quân chung toàn tỉnh. Rác thải nông thôn tồn lưu, chưa được xử lý kịp thời. Sản xuất nông nghiệp vẫn còn phân tán. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và thành lập các hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới còn ít, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, làm cho dư địa tăng trưởng ngành nông nghiệp của tỉnh không có nhiều.

Tỉnh Bắc Giang dự kiến, hết năm 2019, sẽ có 114 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 2 huyện nông thôn mới, 9 thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tỉnh phấn đấu đến năm 2020 có thêm huyện Tân Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới, thêm 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 40 triệu đồng/người/năm. Giai đoạn 2021-2025, có thêm huyện Yên Dũng, huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn huyện nông thôn mới; các huyện Việt Yên, Lạng Giang, Tân Yên tiếp tục phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định của Trung ương.

Để đạt được mục tiêu đề ra, thời gian tới, Bắc Giang tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát huy lợi thế, thế mạnh của từng địa phương; nhân rộng việc tích tụ, tập trung đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; thu hút đầu tư nhà máy xử lý rác thải theo quy hoạch.

Cùng với đó, tỉnh hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 một cách hiệu quả; tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới...
Đồng Thúy


Đề xuất