Bắc Giang điều chỉnh cơ cấu 3 loại rừng theo quy hoạch

Năm 2022, tỉnh Bắc Giang điều chỉnh cơ cấu 3 loại rừng phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, theo hướng giảm diện tích rừng sản xuất, giữ ổn định diện tích rừng đặc dụng, phòng hộ nhưng vẫn đảm bảo phát huy hiệu quả chức năng phòng hộ; tăng cường quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Bên cạnh đó, tỉnh hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu rừng và đất lâm nghiệp bằng công nghệ viễn thám GIS để thống nhất quản lý.

Bắc Giang phát triển rừng kinh tế bền vững, lựa chọn đưa vào trồng rừng giống mới, giống có năng suất cao, cây dược liệu, cây lâm sản ngoài gỗ; khuyến khích, hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, trồng rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC; phát triển kinh tế dưới tán rừng nâng cao thu nhập và bảo vệ rừng bền vững.

Từ nay đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân đạt 6%/năm. Tỉnh quy hoạch hài hòa các loại rừng, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia. Tỉnh chú trọng phát triển kinh tế lâm nghiệp; trong đó, phát triển công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ, công nghiệp phụ trợ, sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao; phấn đấu giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 3.500 tỷ đồng vào năm 2025 và 5.000 tỷ đồng vào năm 2030…

Để đạt mục tiêu, tỉnh Bắc Giang đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tổ chức, doanh nghiệp về các giá trị kinh tế, xã hội, môi trường, đa dạng sinh học, bảo vệ quốc phòng, an ninh của rừng; tăng cường giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao ý thức bảo vệ rừng của người dân, cộng đồng dân cư.

Cùng với đó, tỉnh Bắc Giang tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách hiện hành về lâm nghiệp; triển khai hiệu quả các lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp; bố trí, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển ngành lâm nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng lâm nghiệp đồng bộ và hiện đại hóa ngành lâm nghiệp…

Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang Nguyễn Văn Hậu, năm 2022, tỉnh Bắc Giang tăng cường bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn. Theo đó, tập trung bảo vệ toàn bộ diện tích rừng hiện có khoảng 160.000 ha; trồng rừng tập trung đạt 7.200 ha; trồng 6,1 triệu cây phân tán. Tỉnh cũng cập nhật thường xuyên, đầy đủ, kịp thời biến động về rừng và đất lâm nghiệp.

Trong 2 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã sản xuất được trên 15,3 triệu cây giống lâm nghiệp các loại. Số cây giống có hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ chiếm 99,6%. Tỷ lệ cây giống được sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào, giâm hom chiếm 67,7%. Ngoài ra, toàn tỉnh đã trồng được 524 ha rừng tập trung và trên 96.000 cây phân tán các loại.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng vừa ban hành Quyết định công bố hiện trạng, diện tích rừng tỉnh năm 2021. Theo đó, tỉnh hiện có 160.386 ha đất có rừng; trong đó, có 55.494 ha rừng tự nhiên, 92.716 ha rừng trồng và 12.176 ha rừng mới trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng.

Tỷ lệ độ che phủ rừng toàn tỉnh năm 2021 là 38%; trong đó, huyện có độ che phủ rừng lớn nhất là Sơn Động 71,8%, tiếp đến là huyện Yên Thế 44,4%, huyện Lục Ngạn 43,5%...

Năm 2021, toàn tỉnh Bắc Giang đã sản xuất được trên 31,1 triệu cây giống các loại phục vụ trồng rừng. Tỉnh đã trồng được trên 9.000 ha rừng tập trung.

Thực hiện Kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh, tỉnh đã trồng được trên 5 triệu cây phân tán các loại. Sản lượng gỗ khai thác của tỉnh là 950 nghìn m3. Tỉnh đã cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) đạt 6.863 ha. Các sản phẩm gỗ sau chế biến của tỉnh xuất khẩu ra thị trường các nước: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Giá trị sản xuất lâm nghiệp năm 2021 của tỉnh Bắc Giang đạt trên 1.900 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2020.

Việt Hùng

Tin liên quan

Đắk Nông điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng phù hợp với thực tế

Nhiều diện tích đất đai tại một số địa phương tỉnh Đắk Nông đã được người dân cư trú, sản xuất ổn định nhưng vẫn thuộc quy hoạch ba loại rừng. Tình trạng này kéo dài nhiều năm đã gây ra nhiều khó khăn trong quản lý dân cư, quản lý bảo vệ rừng nên cần sớm được xử lý, điều chỉnh.Đề xuất