Bắc Giang đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang Bùi Thị Thu Thủy, tỉnh sẽ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, cùng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.

Bac Giang day nhanh giai ngan von dau tu cong va cac chuong trinh muc tieu quoc gia hinh anh 1Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Đồng Việt kết nối với Hải Dương. Ảnh: Danh Lam - TTXVN

Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn của các dự án đầu tư công; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền giao chi tiết kế hoạch vốn ngay cho các chương trình, dự án khi đủ điều kiện.

Đồng thời, rà soát, điều chỉnh linh hoạt, kịp thời kế hoạch vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khối lượng thanh toán, các dự án có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023.

Các sở, ngành, đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư tập trung cao, chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn, đặc biệt là các dự án lớn, trọng điểm.

Bắc Giang đôn đốc các chủ đầu tư chuẩn bị các điều kiện cần thiết về mặt bằng, mỏ vật liệu, nhân công,... như kiểm đếm, đo đạc đất, phương án tái định cư nhằm nâng cao tính sẵn sàng, khả thi của dự án; đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành nghiệm thu, thanh toán ngay khối lượng hoàn thành và làm thủ tục tại kho bạc để giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các dự án chuyển tiếp theo tiến độ đề ra.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số dự án trọng điểm của tỉnh; khẩn trương hoàn thành các thủ tục để sớm khởi công các dự án mới trong năm, nhất là các dự án trọng điểm, cấp bách.

Các huyện, thành phố tập trung cao giải quyết bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật và hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh tham mưu xây dựng dự thảo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới thực hiện tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện, phối hợp với các sở, ban, ngành hỗ trợ huyện Lục Nam thực hiện xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh chủ động nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh…

Tổng số vốn theo kế hoạch đầu tư công đã giao năm 2023 của tỉnh Bắc Giang là trên 9.925 tỷ đồng. Trong quý I/2023, Bắc Giang đã thực hiện các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư công; phê duyệt mới 8 dự án bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch năm 2023, có 10 dự án khởi công mới do cấp tỉnh quản lý đã được giao vốn thực hiện dự án (với số vốn đã giao là 635 tỷ đồng).

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang, những tháng đầu năm nay là khoảng thời gian các chủ đầu tư tập trung giải ngân hoàn thành số vốn kế hoạch năm 2022, hoàn thiện các thủ tục cho quá trình thanh toán vốn đầu tư và khởi công đối với các dự án khởi công mới năm 2023. Tính đến hết ngày 14/4/2023, tổng giá trị giải ngân chung vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đạt 1.616 tỷ đồng, bằng 13,3% kế hoạch.

Tổng kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 của tỉnh Bắc Giang trên là 1.114 tỷ đồng. Đến 31/3/2023 tỉnh đã giải ngân được trên 46,5 tỷ đồng, bằng 4,5% kế hoạch vốn.

Việt Hùng

Tin liên quan

Xây dựng Việt Yên (Bắc Giang) trở thành thị xã vào năm 2025

Theo Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) Nguyễn Đại Lượng, địa phương này đang tích cực thực hiện các giải pháp để đạt mục tiêu đưa Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025 và hướng tới trở thành thành phố trong tương lai.Đề xuất