Bắc Giang: 2.000 bộ mộc bản được lưu giữ tại Chùa Bổ Đà

Bộ kinh được xếp trên 8 giá, mỗi giá có 4 tập sách kinh gồm 240 tấm ván gỗ hợp thành, tất cả có khoảng gần 2.000 tấm. 

Đây là bộ kinh được hình thành xuất phát từ ý tưởng của các vị tổ sư, được điêu khắc trên gỗ mang những tư tưởng của hai dòng Phật giáo lớn nhất Châu Á xưa là Ấn Độ và Trung Hoa. Bộ mộc bản được lưu giữ trong một gian nhà gỗ tại Tứ Ân Tự - khu vực chính của chùa Bổ Đà.

Tấm mộc bản lớn nhất có khổ 150x30x2,5 cm tại chùa Bổ Đà. 

 Bộ kinh Phật trên được khắc vào năm 1740, đời vua Lê Cảnh Hưng. 

 

Tấm mộc bản lớn nhất có khổ 150x30x2,5 cm tại chùa Bổ Đà. 

 

 

Đề xuất