Ba Vì bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới

Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực
cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới năm 2018
tại huyện Ba Vì (Hà Nội).

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được giảng viên đến từ Trung tâm Đào tạo SKC truyền đạt những nội dung: Tổng quan chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nội dung chương trình giai đoạn 2016 - 2020; một số nội dung trọng tâm về nông nghiệp, nông thôn bền vững như tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; quy trình triển khai thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; đổi mới, nâng cao hiệu quả hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn; kỹ năng tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới; một số văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02/Ctr-TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020…

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được trao đổi, giải đáp thắc mắc các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới ở địa phương; những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình thực tế triển khai xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương… Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp đội ngũ cán bộ các xã cập nhật đầy đủ, kịp thời chỉ đạo mới của Trung ương, thành phố Hà Nội, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành, từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn./.

Thực hiện: Hồng Đạt, Nguyễn Tuyền


Đề xuất