Bà Tô Thị Bích Châu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh

Theo đó, hội nghị đã hiệp thương thống nhất cử bà Tô Thị Bích Châu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X (2014-2019).

Bà Tô Thị Bích Châu sinh năm 1969, trình độ chuyên môn Dược sĩ, Cử nhân Kinh kế chính trị, từng giữ các chức vụ như: Phó Chủ tịch UBND quận 4; Trưởng ban Văn hóa – xã hội HĐND Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, nhiệm kỳ (2011-2016); Ủy viên đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.   

Hội nghị cũng đã hiệp thương cử Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Chủ tịch không chuyên trách; hiệp thương bổ sung hai Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ X (2014-2019).   

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới, bà Tô Thị Bích Châu chia sẻ, đây là niềm vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm lớn mà Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giao. Vì vậy, bản thân sẽ luôn cố gắng học tập kinh nghiệm từ các lãnh đạo đi trước và nỗ lực hết sức mình, góp phần tích cực vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của MTTQ trong giai đoạn mới.    

Bà Tô Thị Bích Châu mong muốn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Thành ủy, sự phối hợp của UBND thành phố, sự phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố ngày càng lớn mạnh; phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khẳng định trọng trách của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị, đóng góp xây dựng thành phố, đất nước.   

Trước đó, do yêu cầu nhiệm vụ, ông Nguyễn Hoàng Năng, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh được phân công, điều động đến nhận công tác tại UBND Thành phố Hồ Chí Minh và giới thiệu để UBND Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm làm Trưởng ban Quản lý Các khu chế xuất – Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh./.     

Đề xuất