Bà H’Kim Hoa Byă được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk

Bà H’Kim Hoa Byă giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Đại hội đã hiệp thương cử ra 94 người là Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bà H’Kim Hoa Byă, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Ông Y Dec Hđơk, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2014 – 2019 phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, quyết tâm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới như: Phấn đấu hàng năm vận động từ 10-12 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”; hàng năm có từ 90% thôn, buôn, tổ dân phố tổ chức Ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư với nội dung phong phú, thiết thực; vận động người tiêu dùng trong tỉnh sử dụng hàng Việt Nam chiếm 70% trở lên; tổ chức ít nhất 2 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong cán bộ, công chức, đoàn viên hội viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân; vận động các tầng lớp nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện mục tiêu có từ 30-35 xã được công nhận đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới mỗi năm; triển khai hiệu quả Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phấn đấu hàng năm có 90% trở lên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đạt danh hiệu đơn vị vững mạnh, 100% Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng hoạt động hiệu quả, 90% khu dân cư có Tổ hòa giải đi vào hoạt động nề nếp....

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã vận động 88 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “vì người nghèo”. Từ nguồn quỹ này đã hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hỗ trợ cây trồng, con giống, vật tư sản xuất cho hộ nghèo. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã thanh tra 722 vụ việc, qua đó phát hiện 300 vụ việc sai phạm, đề xuất kiến nghị lên chính quyền giải quyết; tiếp nhận 5.241 vụ việc cần hòa giải và tổ chức hòa giải thành công 4.035 vụ việc, chuyển cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền 1.206 vụ việc.
Tuấn Anh
 

Đề xuất