Australia giới thiệu thiết bị phân tích nguồn nước ngầm

Theo các nhà khoa học, ATTA sẽ dùng vật lý laze để đếm các nguyên tử của khí hiếm như Argon và Krypton, hai loại hạt được tìm thấy tự nhiên trong nước ngầm và lõi băng. Bằng cách đo nồng độ của chúng trong nước ngầm, có thể hiểu được tuổi và nguồn gốc của nó. Giám đốc Viện Quang tử và Công nghệ đo lường tiến tiến thuộc Đại học Adelaide, ông Andre Luiten (An-đrê Luy-ten) cho biết Australia sử dụng 30% nguồn nước ngầm để làm nguồn cung cấp cho con người, tưới tiêu và khai mỏ. Với sự biến đổi của khí hậu cũng như hạn hán kéo dài, nước trên mặt đất ngày càng không đang đáng tin cậy và việc sử dụng nước ngầm đang ngày càng gia tăng. Do đó, cần đảm bảo nguồn nước ngầm phải bền vững.

Với thiết bị ATTA, ngoài việc phân tích nguồn nước ngầm, thiết bị này cũng sẽ cho phép các nhà nghiên cứu tìm hiểu về lịch sử khí hậu của Nam cực để giúp hiểu rõ hơn về tác động của biến đổi khí hậu.

Nhà nghiên cứu Dirk Mallants (Đớt Ma-lăng) của CSIRO cho biết thiết bị ATTA cũng sẽ giúp các nhà nghiên cứu xác định quá trình lịch sử hình thành cnước ngầm, từ hàng hàng thập kỷ, thế kỷ cho tới hàng triệu năm. Với việc xác định được lịch sử thời gian của nguồn nước ngầm, các nhà nghiên cứu có thể hiểu rõ được hơn về nguồn nước như nguồn gốc từ đâu và tỉ lệ ngấm xuống ra sao, từ đó họ có thể đưa ra các quyết định về khai thác bền vững nguồn nước.
 
Thanh Hải
 

Đề xuất