Thứ 2, 06/04/2020, 5:27 GMT+7
Sáng 3/2/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn khai mạc buổi lễ. Ảnh: TTXVN Sáng 3/2/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn khai mạc buổi lễ. Ảnh: TTXVN