Thứ 4, 29/01/2020, 13:40 GMT+7
Chiều 18/9/2019,tại Nhà Quốc hội, tiếp tục diễn ra Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2025. Trong ảnh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày tờ trình. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN Chiều 18/9/2019,tại Nhà Quốc hội, tiếp tục diễn ra Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021- 2025. Trong ảnh: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến trình bày tờ trình. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN