Ánh sáng điện trên đảo tiền tiêu

Thực hiện chủ trương tăng cường bảo đảm an ninh quốc phòng biển đảo, từ 1/7/2014, Công ty Điện lực Bình Thuận (Tổng công ty Điện lực miền Nam) nâng thời gian phát điện lên 24giờ/ngày và thực hiện giá bán điện bằng giá đất liền từ 1/6/2014; sản lượng điện thương phẩm tăng 56,6% so với năm 2013.

Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải, công ty đã đầu tư 25 tỷ đồng tăng công suất thêm 2MW từ nguồn diesel, nâng tổng công suất nhà máy điện Diesel Phú Quý lên 5MW, kết hợp sửa chữa nguồn và lưới điện với tổng giá trị đầu tư giai đoạn 2011-2015 là 18,8 tỷ đồng; đồng thời tiếp nhận Nhà máy phong điện Phú Quý, với qui mô 3 cột tuabin gió, tổng công suất 6MW từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) để vận hành hỗn hợp với nhà máy điện diesel. Hiện Công ty Điện lực Bình Thuận đang triển khai 3 dự án với tổng giá trị 271 tỷ đồng trong đó có Dự án “Mở rộng nguồn Diesel Phú Quý” với qui mô công suất tăng thêm 5MW.
 
Đem ánh sáng về với đảo Phú Quý. 

Công nhân Điện lực Phú Quý vận hành phát điện các tổ máy diesel.

: Công nhân Điện lực Phú Quý vận hành phát điện các tổ máy diesel. 

Khu vui chơi của thiếu nhi trên đảo Phú Quý. 

Công nhân Điện lực Phú Quý kiểm tra, vận hành lưới điện trên đảo. 

Lắp đặt bóng đèn Compact cho bà con xóm chài xã Long Hải. 

 Điện thắp sáng đường giao thông trên đảo Phú Quý. 

Phát bóng đèn Compact và tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện cho bà con xóm chài xã Long Hải.

 Triển khai dự án mới nhằm nâng cao công suất nguồn điện. 

Tiếp nhận, giải đáp thắc mắc của khách hàng tại phòng Dịch vụ khách hàng

 

 

Đề xuất