Anh Nguyễn Hữu Nhân làm giàu nhờ mô hình trang trại sạch

Đàn lợn trong trang trại của anh Nhân. 

Hiện anh là chủ 2 trang trại lớn với thu nhập hơn 1 tỉ đồng/năm và tạo việc làm cho 12 lao động với thu nhập 4-5 triệu/người/tháng. Năm 2016, anh Nhân được trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc". 

Vườn cam, bưởi đang phát triển trong trang trại của anh Nhân. 

 

 

Đề xuất