An Giang: Thu mua gần 132.000 tấn gạo tạm trữ vụ Đông Xuân

Theo Sở Công Thương tỉnh An Giang, đến ngày 21/3/2015 các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh An Giang đã thu mua gần 132.000 tấn quy gạo tạm trữ vụ Đông Xuân 2014-2015 cho nông dân, đạt 52,46 % chỉ tiêu được phân bổ. Trong đó, 18 doanh nghiệp trong tỉnh mua được 78.871 tấn và 16 doanh nghiệp ngoài tỉnh mua 53.041 tấn.
 
Như vậy, sau 2 tuần triển khai thu mua lúa gạo tạm trữ vụ Đông Xuân 2014-2015, các doanh nghiệp trong tỉnh mua đạt 57,57 % chỉ tiêu, doanh nghiệp ngoài tỉnh đạt 46,35 % chỉ tiêu được giao.

Thu hoạch lúa Đông Xuân ở huyện Tịnh Biên, An Giang. 
Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

Vụ Đông Xuân năm nay, toàn tỉnh xuống giống được 238.261 ha lúa, hiện thu họach được gần 40% diện tích, nhanh gấp đôi so cùng kỳ.
 
Dự kiến, đến ngày 25/3 nông dân tỉnh An Giang sẽ thu hoạch rộ trên 60% diện tích, năng suất đạt khoảng 7,2 tấn/ha, đáp ứng đủ sản lượng cho các doanh nghiệp thu mua lúa gạo tạm trữ.

Đề xuất