An Giang quan tâm chăm sóc trẻ vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số có điều kiện khó khăn

Trao tặng bằng khen của UBND tỉnh An Giang cho các cán bộ nữ vượt khó hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN

Địa bàn tỉnh An Giang hiện có gần 464.000 trẻ em, trong đó gần 5.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh đó, có hơn 46.000 trẻ có nguy cơ bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, thực hiện quyền cơ bản của trẻ em, các mục tiêu vì trẻ em trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc huy động và sử dụng nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng phát huy hiệu quả. Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn được ưu tiên thực hiện với nhiều chính sách phù hợp như: Trợ cấp xã hội, trợ giúp tiếp cận y tế, giáo dục, học nghề, miễn giảm học phí...

Cùng với triển khai công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em bằng ngân sách nhà nước, tỉnh đã thực hiện xã hội hóa, kêu gọi sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, toàn xã hội nhằm thực hiện các quyền của trẻ em mang lại hiệu quả tích cực. Từ đó, nhận thức của các gia đình và xã hội về thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ngày được nâng cao. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang đã huy động các nguồn lực trong và ngoài nước, vận động các tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp trên 20 tỷ đồng, hỗ trợ trên 30.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, giúp hàng ngàn trẻ em thiệt thòi hòa nhập cộng đồng. Hàng năm, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh An Giang đã vận động và hỗ trợ hơn 1.900 trẻ em, với tổng kinh phí hơn 10,5 tỷ đồng. Qua đó khám sàng lọc cho 329 trẻ; phẫu thuật tim, phẫu thuật chỉnh hình và phẫu thuật khác cho gần 200 trẻ; tặng 61 xe lăng cho trẻ khuyết tật...

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã vận động nhà hảo tâm cấp phát thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho trên 500 học sinh nghèo, với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề nghị, thời gian tới, các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường vai trò người có uy tín trong cộng đồng tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; nhân rộng các mô hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em và đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ phát triển toàn diện.

Cùng với việc thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các chính sách đối với trẻ em, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc cho trẻ em; đảm bảo tất cả trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số có điều kiện khó khăn được hưởng chính sách, trợ cấp theo quy định...
Thanh Sang


Đề xuất