An Giang: Lan tỏa các phong trào thi đua trong công nhân lao động

Ông Nguyễn Thiện Phú, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang, tặng Bằng khen “Lao động sáng tạo” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 8 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Mạo – TTXVN

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Nguyễn Thiện Phú cho biết, các phong trào thi đua yêu nước do tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang phát động có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Việc biểu dương công nhân, lao động giỏi là sự ghi nhận, vinh danh những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, có nhiều sáng kiến, cải tiến, giải pháp tốt đóng góp cho doanh nghiệp và cũng gián tiếp góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong giai đoạn 2017 – 2018, tỉnh có 78 cá nhân được chọn từ các doanh nghiệp; trong đó có 27 người là quản đốc, phó quản đốc, tổ trưởng, tổ phó tổ sản xuất; 21 công nhân lao động giỏi và 30 nhân viên văn phòng, kỹ sư ở các doanh nghiệp được cơ sở xét chọn là công nhân, lao động giỏi tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Mạo – TTXVN

Việc xét chọn các cá nhân có giải pháp, sáng kiến kinh nghiệm được căn cứ dựa trên tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng rộng rãi và hiệu quả kinh tế mang lại của các giải pháp kỹ thuật trong giai đoạn 2017 – 2018, tập trung vào các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; hóa chất và năng lượng; nông nghiệp và tài nguyên môi trường; y dược; các giải pháp, sáng kiến về tổ chức, điều hành...

Các giải pháp cải tiến kỹ thuật đã và đang được ứng dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực trong hoạt động sản xuất – kinh doanh của  các doanh nghiệp. Tổng giá trị làm lợi, tiết kiệm chi phí cho đơn vị từ các giải pháp, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của người lao động mang lại ước tính trên 19,2 tỷ đồng.

Tại hội hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong các công ty, đơn vị, doanh nghiệp được thực hiện ngày càng sâu rộng. Nhiều công nhân, người lao động trực tiếp đã đề xuất những sáng kiến hay, giải pháp tốt cũng như áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất làm tăng năng suất, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Vì vậy, các ngành các cấp, đặc biệt là các doanh nghiệp phải quan tâm, chủ động kịp thời khen thưởng thường xuyên và đột xuất người lao động có sáng kiến, cải tiến hiệu quả. Các đơn vị cần chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp, tập thể nhỏ, đơn vị cơ sở, các thành phần kinh tế và nhân dân; đồng thời, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm, các mô hình hay trong các phong trào thi đua của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Công Mạo - TTXVN

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, đóng góp ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội gắn với bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng  nông thôn mới”; tạo thành phong trào thi đua sâu rộng trong toàn tỉnh.

Dịp này, An Giang có 8 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen “Lao động sáng tạo”; 87 cá nhân được UBND tỉnh An Giang trao Bằng khen vì có thành tích trong các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” giai đoạn 2017-2018.
Công Mạo 
 

Đề xuất