An Giang kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác về dịch nCoV

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, phòng, chống dịch nCoV là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nên phải huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn tỉnh An Giang cùng tham gia. Vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu người đứng đầu cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị mình phụ trách; các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch và khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống, kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, xử lí kịp thời, không để lây lan nhằm bảo vệ an toàn sức khoẻ của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh và các cấp chính quyền trong tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo và hướng dẫn của Bộ Y tế; chỉ đạo ngành y tế tỉnh phối hợp các ngành có liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo phương châm tại chỗ: dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ... nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong và khả năng lây lan nếu dịch bệnh xảy ra.

Tỉnh uỷ An Giang yêu cầu các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm soát lượng người qua lại tại các cửa khẩu biên giới; đồng thời, có biện pháp phù hợp quản lý, giám sát khách du lịch, khách tạm trú hoặc lượng người từng đi qua các quốc gia, các vùng có dịch bệnh và các trường hợp có nguy cơ mắc bệnh... để kịp thời phát hiện, cách ly, điều trị.
Thanh Sang
 

Đề xuất