ADB hỗ trợ Việt Nam cải thiện chăm sóc y tế các vùng khó khăn


Cô đỡ thôn, bản  ở tinh Sơn La chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Ảnh: Diệp Anh - TTXVN

Ông Gerard Servais, Chuyên gia Y tế cao cấp của Ngân hàng Phát triển châu Á chia sẻ, Chương trình này là một phần trong nỗ lực được Ngân hàng Phát triển châu Á điều phối nhằm giúp Chính phủ Việt Nam đạt được mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, bao gồm tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản. Đặc biệt, khoản viện trợ không hoàn lại sẽ tài trợ cho những hoạt động đầu tư thiết yếu để giúp bảo đảm cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng ở các vùng sâu xa và vùng khó khăn, với trọng tâm là sức khỏe của phụ nữ.

Gói tài trợ bao gồm một khoản vay chính sách trị giá 88,6 triệu USD, giúp cung cấp hỗ trợ ngân sách cho Bộ Y tế trong quá trình triển khai những cải cách phức tạp trên toàn quốc trong các lĩnh vực then chốt như: quản lý đầu tư công, cung cấp dịch vụ y tế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế trong mạng lưới chăm sóc y tế cơ sở. Đồng thời, một khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 12 triệu USD sẽ bổ sung cho những cải cách này thông qua thí điểm các mô hình cung cấp dịch vụ y tế ở 12 huyện thuộc các tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo cao, nhiều dân tộc thiểu số và không đảm bảo an ninh y tế.
Nguyễn Hồng Điệp


Đề xuất