ADB giúp cải thiện cơ sở hạ tầng tại các tỉnh Bắc Trung bộ Việt Nam

Công ty Điện lực Quảng Trị đầu tư nâng cấp, cải tạo và mở rộng lưới điện  bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW). Ảnh: Hồ Cầu - TTXVN

Hỗ trợ của ADB cho Dự án Cơ sở hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng đồng đều ở các tỉnh Bắc Trung bộ bao gồm một khoản vay thông thường trị giá 52 triệu USD và một khoản vay ưu đãi trị giá 97 triệu USD. Cả hai khoản vay sẽ được tài trợ từ nguồn vốn vay thông thường – là nguồn tài trợ cho hầu hết các khoản vay của ADB. Tổng chi phí dự án là 203,52 triệu USD, trong đó phần đóng góp của Chính phủ Việt Nam là 54,52 triệu USD.

Ông Eric Sidgwick - Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam cho rằng: “Việt Nam luôn nằm trong số những quốc gia tăng trưởng nhanh nhất thế giới kể từ năm 2010 với tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm vào khoảng 6% trong năm 2015. Nhưng tăng trưởng chưa được phản ánh đầy đủ tại các vùng nông thôn, nhất là các tỉnh Bắc Trung bộ. Hỗ trợ của ADB sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng đồng đều và thu hẹp khoảng cách phát triển thông qua việc hội nhập các thành phố và khu vực nông thôn trong vùng”.

Phát triển kinh tế tại các tỉnh dự án gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị bị hạn chế bởi cơ sở hạ tầng cơ bản không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo năm 2015 ở mức 13% so với tỷ lệ trung bình cả nước là 7%. Hơn nữa, các tỉnh này rất dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và được dự báo là nơi có sự gia tăng nhiệt độ trung bình hằng năm cao nhất của cả nước ở mức 1,7% và lượng mưa hằng năm tăng tới 20%.

Để khắc phục những vấn đề này, dự án sẽ cải thiện tính kết nối giữa các tỉnh bằng việc nâng cấp và xây dựng khoảng 214 km tỉnh lộ và huyện lộ thích ứng khí hậu, mang lại lợi ích cho khoảng hơn 900.000 người. Dự án sẽ thúc đẩy phát triển kinh doanh bằng việc xây dựng và cải tạo cấp nước nông thôn, phòng chống lũ lụt, thủy lợi và các dịch vụ cảng biển; đồng thời, giúp tăng cường năng lực cho chính quyền các tỉnh, đặc biệt về quản lý tài sản công. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào quý I năm 2023.
TTXVN

Đề xuất