644 nhà giáo được công nhận đạt danh hiệu giáo sư và phó giáo sư năm 2014

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao giấy chứng nhận chức danh giáo sư cho giảng viên Phan Thanh Sơn Nam, 37 tuổi, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh- người trẻ nhất được công nhận chức danh giáo sư đợt này.


Theo Tổng Thư ký Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước Trần Văn Nhung,  năm nay, người trẻ nhất được công nhận chức danh giáo sư là giảng viên Phan Thanh Sơn Nam, 37 tuổi, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; người lớn tuổi nhất được công nhận chức danh giáo sư là ông Lê Ngọc Canh, 81 tuổi, nguyên giảng viên Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.  

Đề xuất