6,3 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em, hộ gia đình nghèo vùng dân tộc thiểu số

Cụ thể, sử dụng 5 tỷ đồng để mua đồ ấm cho trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; sử dụng 1,3 tỷ đồng hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các hộ gia đình nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ít người.

Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo việc thông tin rộng rãi về chủ trương trên để nhân dân được biết và cùng tham gia hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ít người.
Phan Thu Phương
 

Đề xuất