5,6 triệu USD giúp xây dựng số liệu về dân số và phát triển

Việt Nam hợp tác với Quốc tế trong lĩnh vực dân số. Ảnh: nhandan.com.vn

Đây là thông tin từ hội thảo khởi động dự án “Hỗ trợ các cơ quan Việt Nam trong việc cung cấp và sử dụng số liệu, bằng chứng có chất lượng về dân số và phát triển phục vụ xây dựng và giám sát các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2017 - 2021” do Tổng cục Thống kê (GSO) và Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức ngày 19-12 tại Hà Nội.

Dự án hợp tác mới giúp nâng cao năng lực của GSO và các cơ quan đối tác cấp Trung ương, địa phương trong việc cung cấp và sử dụng số liệu, bằng chứng có chất lượng về dân số và phát triển, phục vụ xây dựng và giám sát thực hiện các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) giai đoạn tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho biết, trải qua 40 năm hợp tác, cơ quan này đã chứng tỏ năng lực tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả và cam kết thực hiện các can thiệp mang tính chuyên môn cao hơn trong giai đoạn 2017-2021 nhằm thực hiện tốt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam và các SDG.

Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam Astrid Bant nhấn mạnh, thông tin và dự báo về dân số tiếp tục là cơ sở cho việc xây dựng các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết sự bất bình đẳng trong truyền thông vận động chính sách về dân số và phát triển, biến đổi khí hậu, sức khỏe sinh sản, tình dục và các quyền sinh sản. Trong bối cảnh Luật Dân số, Luật Thanh niên, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới sẽ được xây dựng và điều chỉnh trong những năm tới, thông tin tin cậy và cập nhật về dân số là vô cùng cần thiết.

Về dài hạn, mục tiêu của dự án là hỗ trợ các cơ quan Việt Nam trong việc thu thập, phổ biến và sử dụng số liệu, bằng chứng có chất lượng về dân số phục vụ xây dựng, giám sát và phản biện các chính sách, chiến lược, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các SDG ở Việt Nam giai đoạn 2017-2021

Một trong những mục tiêu ngắn hạn được dự án hướng tới là ứng dụng công nghệ thông tin trong thu thập số liệu, phân tích và phổ biến kết quả của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các cuộc điều tra khác, đồng thời xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê về phát triển bền vững (chỉ tiêu SDG Việt Nam).

Với tổng ngân sách là 5,6 triệu USD cho giai đoạn bốn năm, từ 2017 đến 2021, trong đó 4,3 triệu USD của UNFPA tài trợ và hơn 480 nghìn USD vốn đối ứng của Việt Nam, dự án nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các cơ quan Việt Nam trong việc cung cấp số liệu, bằng chứng có chất lượng về dân số và phát triển, từ Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 các nguồn khác và sử dụng các số liệu, bằng chứng này phục vụ cho việc xây dựng, rà soát, thực hiện và giám sát các chính sách, chiến lực kinh tế - xã hội giúp đạt được sự phát triển về dân số, kinh tế, xã hội và môi trường một cách bền vững.
Theo nhandan.com.vn


Đề xuất