20 tác phẩm xuất sắc được tôn vinh tại Cuộc thi viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Theo ông Hiền, từ năm 2011 đến nay, báo Nhân Dân, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) tổ chức 6 cuộc thi viết về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn với nhiều chủ đề xoay quanh lĩnh vực này. Trong đó cuộc thi năm 2016-2017 có chủ đề “Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn”. 

Từ ngày 20/6/2016 - 30/9/2017, Ban Tổ chức nhận được hàng trăm tác phẩm của nhiều tác giả thuộc mọi tầng lớp nhân dân, các nhà báo, cộng tác viên, bạn đọc từ các tỉnh, thành phố trên cả nước gửi về tham dự. Ban Tổ chức đã lựa chọn, sử dụng gần 100 tác phẩm để đăng trên chuyên mục Nông nghiệp-Nông dân-Nông thôn của ấn phẩm Nhân dân hàng ngày. 

Ban Tổ chức chấm sơ khảo tất cả những bài được đăng báo; chọn ra 30 tác phẩm vào vòng Chung khảo. Từ vòng Chung khảo, có 20 tác phẩm xuất sắc nhất được chọn trao giải, trong đó có 1 giải A, 3 giải B, 6 giải C và 10 giải Khuyến khích. Giải A được trao cho chùm bài “Tìm hướng phát triển nông nghiệp bền vững” của các tác giả Hồng Lâm, Viết Đoàn, Quang Nhung, Lê Thẩm, Trịnh Bình (Thành phố Hồ Chí Minh). 

Ghi nhận từ Ban Tổ chức, các bài dự thi đăng trên báo Nhân Dân trong thời gian qua góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên báo Đảng, kịp thời giúp các cơ quan chức năng có giải pháp bổ sung, sửa đổi các cơ chế chính sách phù hợp liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn phù hợp với chủ trương ”Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế” trong giai đoạn 2011-2016, cũng như đề ra nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng XII. 

Lễ trao giải dự kiến được tổ chức tối 9/11/2017 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Nhân Dân.

Mỹ Bình 
 

Đề xuất