100% xã của huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đạt chuẩn nông thôn mới

 Mô hình nuôi dê nhốt của gia đình ông Nguyễn Trung, thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Theo ông Đặng Thương, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, năm 2015 huyện được công nhận là huyện nông thôn mới với trên 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến cuối năm 2016, xã Hòa Bắc đã hoàn thành hai tiêu chí chợ và môi trường để đưa huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, một số địa phương sau khi đạt chuẩn nông thôn mới việc tiếp tục nâng cao các tiêu chí cũng như đảm bảo tính bền vững các tiêu chí đã đạt có sự chững lại. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn còn gặp nhiều rào cản về đất đai và khó tiếp cận cơ chế chính sách ưu đãi. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại nghiêm trọng về sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư phát triển sản xuất cũng như ảnh hưởng đến kết quả thực hiện tiêu chí nâng cao thu nhập của người dân. 

Đường bê tông nông thôn tại xã Hòa Bắc đều được cứng hóa.

Năm 2017, huyện sẽ tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, phát triển sản xuất từ các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả ở các xã, tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả vùng sản xuất lúa giống, tập trung chỉ đạo sản xuất các vùng chuyên sản xuất rau an toàn. Huyện cũng chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề cho lao động nông nghiệp, ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đồng thời, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn đảm bảo tập trung nâng cao các tiêu chí về môi trường, trường học, giao thông, văn hóa... đặc biệt ưu tiên đầu tư cho 17 thôn kiểu mẫu nông thôn mới. 

: Cầu Phò Nam, xã Hòa Bắc được xây dựng kiên cố, hiện đại giúp viêc đi lại của người dân được thuận tiện. 

Năm 2016, huyện Hòa Vang đã huy động hơn 133 tỷ đồng để triển khai đầu tư 19,6 km đường giao thông kiệt hẻm; 4,99 km đường giao thông nội đồng; đầu tư 7 tuyến kênh nội đồng với tổng chiều dài 5km. Huyện đã đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm cho 2.150 lao động, nâng thu nhập bình quân đầu người lên 27,3 triệu đồng/năm; sửa chữa, xây mới 511 nhà chính sách xuống cấp; 93 nhà tránh bão cho hộ nghèo. Các lĩnh vực văn hóa - giáo dục, y tế, an ninh trật tự và các chính sách an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.  

 

Đề xuất