100% trường tiểu học ở Lai Châu triển khai dạy tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục

Với những kết quả đã đạt được, tỉnh Lai Châu liên tục tổ chức nhiều đợt tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về chương trình, phương pháp dạy học tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục. Bước vào năm học 2015-2016, 100 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đều dạy tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục.
 
Giờ học môn tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục của học sinh lớp 1, trường tiểu học Tá Bạ, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè (Lai Châu). 

Học sinh đọc phân tích học tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục của học sinh lớp 1, trường tiểu học Tá Bạ, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè (Lai Châu). 

Giáo viên hướng dẫn học sinh cách đọc phân tích câu, giờ học môn tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục của học sinh lớp 1, trường tiểu học Tá Bạ, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè (Lai Châu). 

 Học sinh dân tộc học môn tiếng Việt lớp 1 theo công nghệ giáo dục đọc lưu loát tốt hơn học truyền thống tại trường tiểu học Tá Bạ, xã Tá Bạ, huyện Mường Tè (Lai Châu).

Giờ học môn tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục của học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Nâm Hàng 1, xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu). 

 

 

Đề xuất