100% hộ nghèo ở Yên Bái được tiếp cận nguồn vốn chính sách xã hội

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt được nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn từ năm 2014-2019, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã cho gần 130.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn với doanh số 3.850 tỷ đồng; doanh số cho vay trên địa bàn các xã đạt chuẩn nông thôn mới hơn 1.000 tỷ đồng; doanh số cho vay đối với 2 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a đạt hơn 500 tỷ đồng.

Đến ngày 30/6/2019, Yên Bái đã triển khai 14 chương trình tín dụng chính sách với 84.000 hộ gia đình đang vay vốn với tổng dư nợ gần 3.000 tỷ đồng; trong đó, chương trình cho vay đối với hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn chiếm hơn 60% tổng dư nợ. Bình quân mỗi năm có hơn 20.000 hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn với doanh số bình quân hơn 600 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh bình quân mỗi năm trên 4%. Nguồn vốn vay đã giúp cho gần 42.000 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo.

Việc vay vốn tín dụng chính sách với thủ tục đơn giản, không phải thế chấp, lãi suất ưu đãi, nhận tiền vay, trả gốc và lãi tại Điểm giao dịch xã đã giúp người dân từng bước tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách, trực tiếp hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, tín dụng đen, giảm chi phí cho các đối tượng vay vốn, góp phần làm chuyển biến nhận thức của hộ nghèo, giúp các đối tượng thay đổi tập quán sản xuất, xóa bỏ tự ti, mặc cảm, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái Dương Văn Thống biểu dương những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư trong thời gian qua.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động để triển khai nội dung Chỉ thị một cách đồng bộ, hiệu quả; tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong quản lý tín dụng chính sách trên địa bàn, đảm bảo nguồn vốn tín dụng chính sách được sử dụng đúng đối tượng. Phát huy hiệu quả nguồn vốn; tiếp tục quan tâm cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương chuyển sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Cùng với đó, Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp cần phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ là cầu nối trung gian giúp người dân, hộ gia đình chính sách, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận thuận lợi với các nguồn vốn vay ưu đãi. Tiếp tục rà soát, đề xuất với Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam triển khai thêm các chương trình tín dụng chính sách mới, phù hợp với đặc điểm, điều kiện của tỉnh Yên Bái.

Nhân dịp này, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã tặng giấy khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân; UBND tỉnh Yên Bái cũng tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 22 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư.
Đinh Thùy


Đề xuất