10 quốc gia, vùng lãnh thổ có tỷ lệ nữ cao nhất thế giới

Latvia. Tỷ lệ nam giới so với nữ: 84,8:100.
 
 
Estonia. Tỷ lệ nam giới với nữ: 86:100.
 
 
 

Ukraina. Tỷ lệ nam giới với nữ: 86:100.
 
Belarus. Tỷ lệ nam giới với nữ: 88:100.
 
Lithuania. Tỷ lệ nam giới với nữ: 88:100.
 
Nga. Tỷ lệ nam giới với nữ: 88:100.
 
Hungary. Tỷ lệ nam giới với nữ: 91:100.
 
Monaco. Tỷ lệ nam giới với nữ: 91:100.
 

Moldova. Tỷ lệ nam giới với nữ: 91:100.
 
10. Kazakhstan. Tỷ lệ nam giới với nữ: 92:100.
Theo khoahocphattrien.vn
 

Đề xuất