Thứ 6, 19/10/2018, 23:29 GMT+7
Trà Vinh- Nguồn lợi thuỷ sản dưới tán rừng bám biển
16:17, 13/09/2016
Gần 25 năm kể từ ngày tỉnh Trà Vinh thực hiện dự án trồng rừng bần phòng hộ dọc theo chiều dài hơn 15 km bãi biển tại huyện Cầu Ngang, đến nay gần 900 ha rừng bần đã đưa biển ra xa hơn 2km, trở thành “bức tường xanh” bất khả xâm phạm đối với biển dữ.
Ở đây, mỗi ngày cả trăm lượt người mưu sinh dưới tán rừng đi đăng lưới mé, bắt sò huyết, cua biển khi thủy triều lên và rút cạn. Nguồn lợi thuỷ sản dưới tán rừng mỗi năm tính ra lên đến 4 - 5 tỷ đồng.
 
Rừng bần phòng hộ ven biển ở huyện Cầu Ngang hiện nay. 

Cư dân địa phương chờ thuỷ triều lên để giăng lưới mưu sinh. 

Rừng bần phòng hộ ven biển ở huyện Cầu Ngang hiện nay. 

Rừng bần phòng hộ ven biển huyện Cầu Ngang

Cư dân nghèo địa phương đi đặt rập đánh bắt tôm cá trú ngụ dưới tán rừng khi thuỷ triều lên dần. 


 

 
Phúc Sơn
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: